BeleidsInformatie (BI)

Efficiënt databeheer leidt tot beter onderwijs

Data: een bron van kennis of chaos?

Als onderwijsinstelling beschik je over heel wat data. Denk aan de gegevens over je leerlingen, medewerkers, processen, prestaties, financiën, … . Deze informatie is meestal onderling niet gelinkt en daardoor onoverzichtelijk, arbeidsintensief en foutgevoelig.

Naar aanleiding van het OK en inspectie 2.0 wordt het meten van de kwaliteit van het onderwijs steeds belangrijker: via analyses op verschillende niveaus om de kwaliteit van begeleiding, advies, visie en beleidsuitvoering te analyseren, te evalueren en bij te sturen.

Naar een kwalitatief schoolbeleid via BeleidsInformatie (BI)

Hoe meet je kwaliteit? Via een efficiënt instrument dat data uit verschillende bronnen samenbrengt en leesbaar maakt. De BeleidsInformatie (BI) van Iddink is een cloudoplossing op maat die de beleidsacties van je school (of scholengroep) meet, visualiseert, evalueert en bijstuurt waar nodig.

Iddink’s BI biedt een oplossing voor verschillende verantwoordelijkheden. Directies en coördinatoren volgen er doelstellingen mee op. De raad van bestuur krijgt gebundelde, duidelijke info over de status van de organisatie, en van de impact en evolutie van het gevoerde beleid. Zo ga je “van de onderbuik naar onderbouwd”.

BeleidsInformatie (BI) brengt je schoolorganisatie helder en overzichtelijk in beeld

Financiële, Personeels- en pedagogische data worden als een samenhangend geheel voorgesteld. Zo wordt meteen duidelijk welke afdelingen, vestigingen of gegevens aandacht vragen.

  • Alle gegevens worden dagelijks en automatisch bijgewerkt.
  • Analyses zijn meteen beschikbaar en steeds up-to-date.
  • Data is meetbaar en visualiseerbaar op elk niveau, voor elke instelling.
  • Vergaderingen worden gerichter: ze gaan over de implicaties van cijfers.
  • Er is meer tijd voor je kerntaak: onderwijs aanbieden.

 

Zo start je als school met BeleidsInformatie (BI)

De eerste vraag is: welke informatie wens je? En uit welke bronnen? Zodra we over de data uit de verschillende bronnen beschikken, kunnen we die optimaliseren totdat er hoogkwalitatieve data overblijft.

Vervolgens voegen we de data uit de verschillende bronnen samen en stellen we die via een eenvoudige interface voor. Daarna volgen de eerste visualisaties. Voor een veilig gebruik worden er managementvoorwaarden en privacyregels ingesteld (gebruikersbeheer, rollen, wachtwoordmanagement, encryptie, enz.).

Wat zijn de valkuilen van data-ontsluiting?

Technisch:

  • De juiste data verzamelen en integreren kan een complex proces zijn.
  • De data zit vaak in verschillende systemen die beperkt open (willen) zijn.
  • De kwaliteit van de data verschilt en de betekenis ligt beperkt vast.

Uiteraard is en blijft data eigendom van de school. Ze gebruiken in analyse-instrumenten is eigenlijk een evidentie. Als school kan je bij de keuze van je applicatie(s) hiervan een selectiecriterium maken. Leveranciers met een open attitude en applicaties die open standaarden gebruiken of reeds webservices aanbieden, helpen om data-analyse snel en budgetvriendelijk te implementeren.

Een inhoudelijke valkuil is de interpretatie van de resultaten. Visualisaties lijken eenvoudig maar schijn kan bedriegen: een data-analist of data-coach helpt je de data-analyses correct te interpreteren. Via deze weg zetten scholen vaak de eerste stappen naar een efficiënt databeheer.

BeleidsInformatie: jouw sleutel tot een flexibel onderbouwd beleid

BeleidsInformatie van Iddink ontwikkelt praktische, oplossingsgerichte en interactieve dashboard- en analyseoplossingen op maat van je school of scholengroep. Daarmee zijn we marktleider voor het Nederlands onderwijs en zijn we begin 2018 ook gestart in België, met ZAVO (Zaventem) en Heilig Hart Leuven als eerste klanten.

Wil je meer weten?

Heb je een vraag, een opmerking of ben je benieuwd naar wat de dienstverlening voor jouw school kan betekenen? Klik dan op onderstaande button en neem contact met ons op. Wij staan graag voor jou klaar!