Financieel beleid

De modules van Beleidsinformatie:

Onderwijsbeleid BaO
Onderwijsbeleid SO

Financieel beleid
Personeelsbeleid
Leermiddelenbeleid

Financieel beleid

Hier worden boekhoudkundige cijfers op een overzichtelijke manier weergegeven. Op basis van filters (jaar, maand, analytische klasse, code en rekening) kunnen vergelijkingen en analyses gemaakt worden.

Dashboard

De module Financieel beleid bevat een dashboard waarop diverse indicatoren zoals inkomsten en uitgaven t.o.v. budget, werkingsmiddelen en saldi (totaal bankrekeningen, leveranciers, klanten, leerlingenbijdragen) te zien zijn. Ratio’s geven een indicatie van de financiële gezondheid.

Voorbeeld werkblad/ Dashboard

Kosten, opbrengsten, investeringen

De evolutie van kosten, opbrengsten en investeringen gedurende een jaar worden grafisch voorgesteld, zowel per maand als cumulatief.

Analyse kosten

Dit dashboard geeft inzicht in de gemaakte en begrote kosten voor de school of scholengemeenschap. U kan van een totaalbeeld steeds verder filteren tot heel specifieke kostenposten en/of afdelingen binnen de school/scholengemeenschap. Volgende zaken worden op deze dashboard weergegeven:

  • Wat zijn de kosten t.o.v. de begroting per jaar: effectieve kosten worden vergeleken met de begrote kosten per jaar
  • Wat zijn de kosten t.o.v. de begroting per periode: de effectieve kosten worden vergeleken met de begrote kosten per maand en/of jaar.
  • Kosten per klasse en rekening: per rekening (= afdeling van de school(gemeenschap)) kunnen de kosten bekeken worden voor specifieke klassen (= kostenpost). U kan deze klassen op verschillende niveaus verder uitsplitsen voor meer gedetailleerde info.
  • Kosten per analytische code: voor één of meerdere specifieke analytische codes de totale kost bekijken.

Analyse kosten, opbrengsten, investeringen

De combinatie van verschillende grafieken en tabellen laat toe om een diepgaande analyse (tot op grootboekrekeningniveau) uit te voeren van de kosten, opbrengsten en investeringen.

Details

Krijg een overzicht van alle geboekte facturen in het boekhoudsysteem. Concreet is dit een lijstoverzicht waarbij u per kolom (veld) kan selecteren en filteren.

Resultatenrekening

Hier vind u de analytische exploitatieboekhouding terug, onderverdeeld in kosten en opbrengsten. In dit deel van de boekhouding zijn de samenstellende delen van kosten en resultaten van een school(gemeenschap) opgenomen.

Balans

Overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van de school(gemeenschap). U kan filteren per onderdeel van de balans, alsook per periode.

Voorbeeld werkblad/ Financiële evolutie

Overzicht van de evolutie van de kosten naar reële bedragen en de verhouding ten opzichte van budget, getotaliseerd per jaar, maand en per kostengroep.

Current ratio, Solvabiliteit, Rentabiliteit en Cashflow

Current ratio, Solvabiliteit, Rentabiliteit en Cashflow zijn 4 indicatoren die een beeld geven van de financiële gezondheid van uw organisatie. Ze zijn terug te vinden op het dashboard. Voor elke indicator is een detailscherm beschikbaar, waarop terug te vinden is wat de definitie is van de betreffende indicator en een overzicht van alle rekeningen die bepalend zijn voor het resultaat van de ratio.

Vraag een demo aan

Wens je een demo met concrete voorbeelden van dashboards? Klik dan op onderstaande button en neem contact met ons op. Wij staan graag voor jou klaar!