Financieel beleid

De modules van Beleidsinformatie:

Onderwijsbeleid
Financieel beleid
Personeelsbeleid
Leermiddelenbeleid

Financieel beleid

Hier worden boekhoudkundige cijfers worden op een overzichtelijke manier weergegeven. Op basis van filters (jaar, maand, analytische klasse, code en rekening) kunnen vergelijkingen en analyses gemaakt worden.

Analyse kosten

Dit dashboard geeft inzicht in de gemaakte en begrote kosten voor de school of scholengemeenschap. U kan van een totaalbeeld steeds verder filteren tot heel specifieke kostenposten en/of afdelingen binnen de school/scholengemeenschap. Volgende zaken worden op deze dashboard weergegeven:

  • Wat zijn de kosten t.o.v. de begroting per jaar: effectieve kosten worden vergeleken met de begrote kosten per jaar
  • Wat zijn de kosten t.o.v. de begroting per periode: de effectieve kosten worden vergeleken met de begrote kosten per maand en/of jaar.
  • Kosten per klasse en rekening: per rekening (= afdeling van de school(gemeenschap)) kunnen de kosten bekeken worden voor specifieke klassen (= kostenpost). U kan deze klassen op verschillende niveaus verder uitsplitsen voor meer gedetailleerde info.
  • Kosten per analytische code: voor één of meerdere specifieke analytische codes de totale kost bekijken.

Boekingen

Krijg een overzicht van alle geboekte facturen in het boekhoudsysteem. Concreet is dit een lijstoverzicht waarbij u per kolom (veld) kan selecteren en filteren.

Exploitatie

Hier vind u de analytische exploitatieboekhouding terug, onderverdeeld in kosten en opbrengsten. In dit deel van de boekhouding zijn de samenstellende delen van kosten en resultaten van een school(gemeenschap) opgenomen.

Balans

Overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van de school(gemeenschap). U kan filteren per onderdeel van de balans alsook per periode.

Voorbeeld dashboard / Financiële evolutie

Overzicht van de evolutie van de kosten naar reële bedragen en de verhouding ten opzichte van budget, getotaliseerd per jaar, maand en per kostengroep.

Vraag een demo aan

Wens je een demo met concrete voorbeelden van dashboards? Klik dan op onderstaande button en neem contact met ons op. Wij staan graag voor jou klaar!