De 3 modules van Beleidsinformatie

Onderwijsbeleid

Onderwijsbeleid biedt up-to-date en concrete visualisaties over de leerlingenpopulatie van uw school of scholengemeenschap. Data over de leerlingenpopulatie worden grafisch voorgesteld en beschikbaar gemaakt voor indringende analyse, per dag, jaar, klas, administratieve groep of school.

  • De instroom, met aandacht voor het wervingsgebied en de leerlingenkenmerken.
  • De schoolloopbaan, zoals een visualisatie van de evolutie doorheen de jaren, zodat u kan zien of er sprake is van een zalm of watervaleffect.
  • Als ook de attestering, schoolse voorsprong of achterstand en het evaluatiebeleid op basis van het puntenboek.
  • Verzuimbeleid leerlingen (afwezigheden, telaatkomers, overzicht per afwezigheidscode, per leerling, per dagdeel, enz.)

 

Voorbeeld dashboard / Problematische afwezigheden

Visualiseer het verzuim van leerlingen volgens afwezigheidscode per dagdeel, per dag, per maand en per trimester in een lijst, grafiek of kalender. Selecteer de onderwijsvorm bij de trend.

 

 Voorbeeld dashboard / Doorstroom

Doorstromingsdiagram waarbij de schoolloopbaan over de volledige schoolcarrière van de gehele schoolpopulatie gevisualiseerd wordt.

 

Voorbeeld dashboard / Instroom

Analyse van de instroomgegevens naar administratieve groep, moedertaal, thuistaal en wervingsgebied.

Personeelsbeleid

Personeelsbeleid geeft inzicht in de opbouw van het lerarenkorps (aantal dienstjaren, ambten, wijzigingen in opdrachten, …) om op basis daarvan analyses voor te bereiden die inzage geven in dienstonderbrekingen en vervangingen (berekening van OOM 26, opdrachten per vak, ambt, maand, personeelslid, overzicht vervangingen en (niet-)vervangbare dienstonderbrekingen per soort)

 

 Voorbeeld dashboard / Dienstonderbrekingen

Dienstonderbrekingen, schooljaar 2018-2019

Financieel beleid

Financieel beleid haalt voor niet-boekhoudkundigen snel en eenvoudig informatie uit het boekhoudpakket. Om op die manier sneller en efficiënter antwoorden te verkrijgen.

Voorbeeld dashboard / Financiële evolutie

Overzicht van de evolutie van de kosten naar reële bedragen en de verhouding ten opzichte van budget, getotaliseerd per jaar, maand en per kostengroep.

Vraag een demo aan

Wens je een demo met concrete voorbeelden van dashboards? Klik dan op onderstaande button en neem contact met ons op. Wij staan graag voor jou klaar!