Onderwijsbeleid SO

De modules van Beleidsinformatie:

Onderwijsbeleid BaO
Onderwijsbeleid SO
Financieel beleid
Personeelsbeleid
Leermiddelenbeleid

Onderwijsbeleid secundair onderwijs

Deze module vertaalt data over uw onderwijsbeleid naar grafieken. De visualisaties zijn onderverdeeld in onderstaande categorieën. In iedere categorie zijn volgende filters beschikbaar: schooljaar, school, instellingsnummer, vestigingsplaats, onderwijsvorm, klas, leerjaar en administratieve omschrijving.

Leerlingenpopulatie

Visualisatie van de evolutie van de leerlingenpopulatie. Afhankelijk van de gekozen filters wordt meer of minder data geselecteerd. Grafieken:

 • Aantal leerlingen per schooljaar
 • Instroom per schooljaar
 • Uitstroom per schooljaar

Instroom

Grafieken die inzicht geven in de samenstelling van de instroom van leerlingen voor één of meerdere schooljaren. Analyses zijn mogelijk op basis van leerlingenkenmerken zoals moedertaal en thuistaal, alsook analyses van bijvoorbeeld het rekruteringsgebied (regio, basisschool). Grafieken:

 • Instroom per administratieve groep
 • Instroom per thuistaal/moedertaal/gemeente
 • Ontwikkeling van de instroom per basisschool

Voorbeeld werkblad / Instroom 

Analyse van de instroomgegevens naar administratieve groep, moedertaal, thuistaal en wervingsgebied.

Doorstroom

Dit is de visuele voorstelling van de loopbaan van een cohorte leerlingen over de volledige schoolperiode. Dit werkblad geeft inzicht in de schoolcarrière van alle leerlingen en de output van de school(gemeenschap) op niveau van school, onderwijsvorm, richting, afdeling. A.d.h.v. de dikte van de lijnen kunt u afleiden waar de meer- of minderheid begint en eindigt. Dit wordt ook weergegeven in absolute aantallen. Grafieken:

 • het verloop van de doorstroom per onderwijsvorm en per graad;
 • het verloop van de doorstroom van leerjaar 1 t.e.m. 6;
 • het verloop van de doorstroom per administratieve groep.

Voorbeeld dashboard / Doorstroom

Doorstromingsdiagram waarbij de schoolloopbaan over de volledige schoolcarrière van de gehele schoolpopulatie gevisualiseerd wordt.

Interne doorstroom

Volg de schoolloopbaan van leerlingen tussen de verschillende entiteiten van je organisatie. De grafiek geef doorstroom, zij-instroom en uitstroom weer, telkens over een periode van twee schooljaren.

Attesten

Dit werkblad geeft de verhoudingen weer tussen de leerlingen die een A-, B- of een C-attest kregen. Overzicht van 1 of meerdere schooljaren, alsook de evolutie over één of meerdere leerjaren tegelijkertijd. Met de standaardfilterknoppen kunt u nog specifieker zoeken op studierichting en/of op administratieve groep. Onderaan staan alle details van de leerlingen die in de selectie zitten, in lijstvorm. Ook daar kan evengoed gefilterd en gesorteerd worden. Grafieken:

 • Verhouding attesten per leerjaar
 • Verhouding attesten per schooljaar

Zittenblijven

Dit werkblad geeft een beeld van het aantal zittenblijvers in absolute aantallen en/of in percentages. We geven ook weer hoe het percentage en het absoluut aantal zich verhouden met elkaar om een meer realistisch beeld te krijgen. Onderaan vindt u alle details van alle leerlingen die onder een bepaalde selectie zitten in lijstvorm. Ook hier kunnen er filters en sorteringen toegepast worden. Grafieken:

 • Zittenblijven per onderwijsvorm
 • Zittenblijven per leerjaar
 • Trend zittenblijven

Kenmerken

Dit werkblad geeft een overzicht van de persoons- en SES-kenmerken. Je kunt onderscheid maken tussen leerlingen die met achterstand op school gestart zijn en leerlingen die op leeftijd zitten of na inschrijving achterstand opgelopen hebben. Bovendien kunt u analyses maken op basis van specifieke kenmerken. U kunt gedetailleerde data bekijken van deze specifieke leerlingengroep(en) en eventueel trends oppikken of een bepaald aanvoelen staven of net ontkrachten.

Voorbeeld dashboard / Kenmerken

Analyse administratieve groepen

De grafiek vergelijkt de verschillende administratieve groepen op basis van het aantal zittenblijvers en het aantal leerlingen met B- of C-attest. Zo krijgt u inzicht in de verhouding schoolse achterstand en voorsprong, wat een indicatie kan zijn voor het evaluatiebeleid.

Details

Dit is een overzichtslijst van alle leerlingen met alle kenmerken in een school(gemeenschap). Naast de standaard filtervelden, kan in de lijst zelf gefilterd worden in alle kolommen.

Verzuimbeleid

De trend van afwezigheden en te laat komen wordt grafisch weergegeven per dagdeel, dag, maand en trimester. Selecteren is mogelijk per school, per onderwijsvorm en per klas. De kalender laat toe om verschillen per dag, week en maand te visualiseren en te selecteren. De namenlijst geeft een overzicht van het aantal afwezigheden of aantal keren te laat per leerling.

Er is ook een gedetailleerd overzicht met alle redenen van afwezigheid. Uit het menu kan per afwezigheidscode (of cluster van codes) een selectie gemaakt worden. In de lijst wordt een overzicht van afwezigheden gepresenteerd per school, onderwijsvorm, klas, gemeente en leerlingen.

Ten gevolge van de corona  zijn er 2 nieuwe codes toegevoegd. voor noodopvang op school en X  voor de afwezige leerlingen die ook niet verwacht werden op school. Beleidsinformatie maakt het mogelijk om gedetailleerde grafieken, overzichten en analyses te maken van uw leerlingenpopulatie op basis van deze nieuwe, maar ook andere, bestaande codes.

Dynamische rapportage

Maak zelf een draaitabel of lijst op basis van de data die beschikbaar is binnen deze module.

Vraag een demo aan

Wens je een demo met concrete voorbeelden van dashboards? Klik dan op onderstaande button en neem contact met ons op. Wij staan graag voor jou klaar!