Personeelsbeleid

De modules van Beleidsinformatie:

Onderwijsbeleid BaO
Onderwijsbeleid SO
Financieel beleid
Personeelsbeleid
Leermiddelenbeleid

Personeelsbeleid (vernieuwd!)

Personeelsbeleid biedt snel inzicht in de samenstelling en de prestaties van uw leerkrachtenkorps en ondersteunend personeel om zo tijdig in te grijpen waar nodig. Data over TADD, uren ULK, Bradfordscore (risico op burn-out), opdrachten, vervangingen, ziekteverzuim open en vaste ambten en meer, wordt overzichtelijk gepresenteerd. De werkbladen bevatten duiding bij de gemaakte berekeningen en presentaties.

Dashboard met indicatoren

Het dashboard geeft beleidsmedewerkers en directie een overzicht van belangrijke indiciatoren in functie van een kwalitatief personeelsbeleid. Alle parameters worden dagelijks geüpdatet. Elke indicator wordt in een nieuw werkblad verder uitgewerkt, in functie van diepgaande analyses.

Dagelijkse update over de actuele personeelssituatie met info over ULK, TADD, vervangingen, en meer.

Leeftijdsopbouw

Inzicht in de leeftijdspiramide van de school. Filters op basis van geslacht, ambt, statuut en vak geven inzicht in de aanwezigheid, evolutie en beschikbaarheid van het personeel. Zo kunt u opvolgen wanneer er een tekort zal zijn voor bepaalde vakken. Het aanwervingsbeleid kan hier op aangepast worden.

Uren totaal

Overzicht van het personeelsbestand volgens prestatiestelsel. Op basis van het totaal aantal bestede uren worden overzichten per ambt, vak en personeelslid gepresenteerd.

Middelen en punten

De totaal te besteden middelen worden uitgesplitst in beschikbare versus bestede uren en punten. De verhouding tussen beide wordt weergegeven per maand en per ambt. Het totale volume en het volume per personeelslid worden weergegeven, met vermelding van de ponderatie.

Aantal uren ULK

Grafische voorstelling van het aantal uren ULK. De selectie kan op datum van vandaag, per dag en per maand op jaarbasis.

Verhouding vast - open

Overzicht van het personeelsbestand en de verhouding tussen open en vaste ambten. Selectie op peildatum, school, statuut (ATO), vak en/of naam geeft een grafische voorstelling van het aantal uren per vak, per ambt en/of personeelslid. Je kan kiezen tussen absolute getallen en procenten over volgende periodes: per week, per maand of per jaar.

Dienstonderbrekingen

Overzicht van alle vormen van dienstonderbrekingen. De verhouding tussen de verschillende vormen wordt procentueel en in de tijd weergegeven. De weergave toont ook een vergelijking tussen het huidige en het vorige (kalender)jaar. Het werkblad toont ook een kalenderweergave die patronen in verzuim zichtbaar kan maken.

Dienstonderbrekingen, schooljaren 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Details dienstonderbrekingen

Lijstweergave met een overzicht van dienstonderbrekingen per personeelslid met een omschrijving en code van het soort dienstonderbreking, periode en tijdsduur

Ziekteverkof

Gedetailleerd overzicht met het aantal dagen en het percentage van het ziekteverlof, alsook een visualisatie van de Bradfordscore. Die factor geeft een indicatie van het risico op burn-out en toont het aantal medewerkers met een score boven de 400 (verhoogd risico op burn-out). Personeelsleden met een score boven 400 punten hebben meer risico op langdurige uitval.

TADD

Overzicht van de personeelsleden in een open statuut volgens aantal dagen anciënniteit. Op basis van een filter wordt aangegeven hoeveel dagen een personeelslid nog heeft voor hij/zij in aanmerking komt voor TADD.

Details opdrachten

Gedetailleerde lijst met informatie over het personeel, per personeelslid.

Details vervangingen

Gedetailleerd overzicht met informatie over alle vervangingen.

Dynamische rapportage

Maak zelf een draaitabel of lijst op basis van de data die beschikbaar is binnen deze module.

Vraag een demo aan

Wens je een demo met concrete voorbeelden van dashboards? Klik dan op onderstaande button en neem contact met ons op. Wij staan graag voor jou klaar!