Personeelsbeleid

De modules van Beleidsinformatie:

Onderwijsbeleid
Financieel beleid
Personeelsbeleid
Leermiddelenbeleid

Personeelsbeleid vernieuwd!

Personeelsbeleid biedt snel inzicht in de samenstelling en de prestaties van uw leerkrachtenkorps en ondersteunend personeel om zo tijdig in te grijpen waar nodig. Data over TADD, uren ULK, Bradfordscore (risico op burn-out), opdrachten, vervangingen, ziekteverzuim open en vaste ambten, … wordt overzichtelijk gepresenteerd.

Dashboard met indicatoren

Het dashboard geeft beleidsmedewerkers en directie een overzicht van belangrijke indiciatoren in functie van een kwalitatief personeelsbeleid. Alle parameters worden dagelijks geüpdatet. Elke indicator wordt in een nieuw werkblad verder uitgewerkt, in functie van diepgaande analyses.

Dagelijkse update over de actuele personeelssituatie met info over ULK, TADD, vervangingen, …

Leeftijdsopbouw

Inzicht in de leeftijdspiramide van de school. Filters op basis van geslacht, ambt, statuut en vak geven inzicht in de aanwezigheid, evolutie en beschikbaarheid van het personeel. Zo kunt u opvolgen wanneer er een tekort zal zijn voor bepaalde vakken. Het aanwervingsbeleid kan hier op aangepast worden.

Uren leraar en punten

Overzicht van het personeelsbestand volgens prestatiestelsel. De totaal te besteden middelen worden uitgesplitst in beschikbare versus bestede uren en punten. De verhouding tussen beide wordt weergegeven per maand en per ambt. Het totale volume en het volume per personeelslid worden weergegeven, met vermelding van de ponderatie.

Aantal dagen boven ULK

Grafische voorstelling van het aantal uren ULK. De grafiek toont het aantal opgenomen dagen ULK t.o.v. het toegewezen aantal. De selectie kan op datum van vandaag, per dag en per maand op jaarbasis. Het aantal dagen boven ULK wordt numeriek aangegeven en grafisch via een rode balk in de grafiek. Is het aantal uren lager, dan kleurt de balk groen.

Verhouding vast – open

Overzicht van het personeelsbestand en de verhouding tussen open en vaste ambten. Selectie op peildatum, school, statuut (ATO), vak en/of naam geeft een grafische voorstelling van het aantal uren per vak, per ambt en/of personeelslid. Je kan kiezen tussen absolute getallen en procenten over volgende periodes: per week, per maand of per jaar.

Dienstonderbrekingen

Overzicht van alle vormen van dienstonderbrekingen. De verhouding tussen de verschillende vormen wordt procentueel en in de tijd weergegeven. De weergave toont ook een vergelijking tussen het huidige en het vorige (kalender)jaar. Selectie van een dienstonderbreking geeft een evolutie in de tijd en een lijst van personeelsleden voor wie de onderbreking geldt.

Dienstonderbrekingen, jaren 2018-2019-2020

Ziekteverzuim

Gedetailleerd overzicht met de cijfers van het ziekteverzuim. De Bradfordscore geeft een indicatie over het risico op burn-out en toont het aantal medewerkers met een score boven de 400 (verhoogd risico op burn-out). Personeelsleden met een score boven 400 punten hebben een verhoogd risico op langdurige uitval.

TADD

Overzicht van de personeelsleden in een open statuut volgens aantal dagen anciënniteit. Op basis van een filter (minder dan 50 dagen) wordt aangegeven hoeveel dagen een personeelslid nog heeft voor hij/zij in aanmerking komt voor TADD.

Details opdrachten

Gedetailleerde lijst met informatie over het personeel.

Details vervangingen

Gedetailleerd overzicht met informatie over alle vervangingen.

Vraag een demo aan

Wens je een demo met concrete voorbeelden van dashboards? Klik dan op onderstaande button en neem contact met ons op. Wij staan graag voor jou klaar!