De mening van onze klanten telt

Ieder jaar opnieuw stellen wij alles in het werk om een optimale dienstverlening te leveren. Daarom meten we of dat ook zo wordt ervaren voor wie het telt: onze klant.

We zijn fier op de resultaten van ons jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek (KTV) 2020. Ze stimuleren ons om te blijven werken aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Over onze telefonische klantendienst zijn vragen gesteld betreft een algemene indruk, deskundigheid, correctheid en vriendelijkheid.

Wanneer we hier een gemiddelde van nemen zien we een beoordeling van 8,5 op een schaal van 10.

Onze website scoort hoog als het gaat om gebruiksvriendelijkheid. 83,5% van de bestellers geven aan zeer gemakkelijk een bestelling te kunnen plaatsen, terwijl voor 10,7% alles normaal en naar verwachting verloopt.

77,7% van onze klanten gaf aan dat zij Iddink zouden aanraden bij anderen.

Ook dit jaar houden we een vinger aan de pols en blijven we onderzoeken en vragen naar de behoeften van klanten, scholen, partners en onze eigen mensen. Zo denken we de beste samenwerking te bereiken en mooie resultaten te behalen.

*alle beoordelingen zijn gemeten via officiële tools (Net Promotor Score, Customer Effort Score).