Zijn scholen verplicht om aan te besteden wanneer zij werken met een externe boekenleverancier?

Iddink biedt zijn klanten maximale garanties en een correcte samenwerking. Naar aanleiding van de recente aandacht voor openbare aanbestedingen hebben we hernieuwd onderzoek uitgevoerd naar de geldigheid van onze niet-exclusieve samenwerkingsovereenkomst.

Onze juridische adviseur, David D’Hooghe, professor administratief recht K.U.L. en vennoot bij Stibbe, herbevestigde in november 2019 dat onze niet-exclusieve samenwerkingsovereenkomsten niet als een overheidsopdracht of een concessie moeten worden gekwalificeerd. Scholen zijn dus niet verplicht om een bevraging te organiseren of gebruik te maken van de raamovereenkomst van een organiserende instantie zoals een koepel.

Geen verplichtingen

Scholen hebben geen afnameverplichtingen bij Iddink en Iddink heeft evenmin een leveringsplicht aan scholen. Er is enkel een verplichting tot levering aan de leerlingen die rechtstreeks bij Iddink bestellen. Scholen leggen Iddink geen prestaties op en Iddink heeft geen verplichtingen naar scholen toe.

Voor alle koepels geldt: marktbevragingen zijn niet noodzakelijk

Zelfs voor scholen die als overheid gekwalificeerd worden (Provinciaal en GO!) en gebonden zijn aan het gelijkheidsbeginsel, hoeft dit niet noodzakelijk tot een transparante marktbevraging te leiden. De niet-exclusieve samenwerkingsovereenkomst van Iddink maakt het mogelijk om met andere schoolboekenleveranciers gelijkaardige contracten aan te gaan.

Maatwerk

De school kan zich het recht toe-eigenen op een gedeelte (max. 100%) van de korting die aan de leerlingen wordt toegekend, dit ter vergoeding van de faciliterende rol van de school. Maatwerk is dus steeds mogelijk.

Klik op onderstaande button voor de gedetailleerde verklaring van David D’Hooghe, professor administratief recht K.U.L. en vennoot bij Stibbe en de daarbij horende niet-exclusieve samenwerkingsovereenkomst.

 

Wenst u meer informatie over deze verklaring en onze werking?

Contacteer ons. Wij komen graag onze diensten vrijblijvend toelichten zodat u de juiste beslissing kan nemen.