Inzage facturen conform GDPR

Overzicht ouders met betaalproblemen

Iddink biedt veel mogelijkheden aan om de betaling in de tijd te spreiden. Toch stellen we vast dat de aankoop in een aantal gevallen niet vergoed werd en hebben wij, ondanks 4 vragen tot betaling, verdere stappen moeten nemen. Voor de gezinnen die daarom een nakende dagvaarding van ons hebben ontvangen, zijn de betaalmodaliteiten beperkt en vragen wij om (deels) vooruit te betalen bij de bestelling van een nieuw boekenpakket. Je kunt, zelfs nog voor de nieuwe bestellingen binnenkomen, de lijst van deze gezinnen raadplegen om eventueel een extra contactmoment in te lassen of een helpende hand te reiken. Vanaf het moment dat leerlingen bestellingen plaatsen zal via het schoolportaal, onder leerlingenbestellingen een geüpdate lijst terug te vinden zijn onder het tabblad ‘vooruit te betalen bestellingen’. Deze lijst is volledig GDPR-conform en dient enkel om scholen te informeren.

Inzage dankzij toevoeging in schoolreglement

In onze nieuwe gratis module Leermiddelenbeleid is het ook mogelijk om op te volgen hoeveel openstaande facturen wij tellen bij de klanten op uw school en hoe hoog dat bedrag in totaal is. Om meer details te verkrijgen via deze applicatie, op leerlingenniveau, kan u als school een paragraaf opnemen in het schoolreglement die ervoor zorgt dat je volgens de privacy wetgeving de toelating krijgt deze informatie in te kijken. Op die manier kan u als school zien hoe hoog de openstaande facturen zijn bij de gezinnen die je zou willen ondersteunen.

Modeltekst – Inzage facturen externe boekenfondsleverancier

De school kiest ervoor om samen te werken met Iddink, een externe partner voor de aankoop van schoolboeken (en eventueel andere leermiddelen). De ouder/voogd betaalt de factuur rechtstreeks aan Iddink en kan bij deze beroep doen op verschillende betaalmodaliteiten en afbetalingsplannen. De school kan op aanvraag inzage krijgen in de facturen en de stand van zake van individuele leerlingen en kan dan (financiële) ondersteuning bieden waar nodig. Dit kadert in het beantwoorden aan de zorgnoden van specifieke gezinnen. De school houdt er zich aan deze informatie vertrouwelijk te houden en enkel in functie te gebruiken van ondersteuning en begeleiding van deze gezinnen.