Kostprijs schoolboeken niet gestegen

Persbericht                

Ede (NL), 30 augustus 2019 – Jaarlijkse studiekosten en de kostprijs van schoolboeken in het Secundair onderwijs in Vlaanderen zijn niet gestegen. Toch blijft gemiddeld 11% van de schoolfacturen onbetaald. Dat moet beter kunnen. De overheid introduceert in dit kader “het Groeipakket”. Iddink juicht de vernieuwde automatische schooltoeslag toe maar suggereert een uitwerking via onderwijscheques die de verplichte schoolkosten dekken. Daarnaast reikt deze boekenleverancier scholen verschillende mogelijkheden aan om de factuur zo laag mogelijk te houden. Indien nodig kan er ook via MyTrustO een regeling getroffen worden: zo moet geen enkele leerling het schooljaar starten zonder boeken.

Uit een grondige analyse van Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) blijkt dat de gemiddelde jaarlijkse studiekosten in de eerste graad secundair onderwijs vandaag met 1,61% zijn gedaald sinds schooljaar 2006-2007. Ook de initiële kostprijs van schoolboeken is in verhouding de voorbije 10 jaar niet gestegen. Maar als we de vervoerskosten meerekenen, zien we wel een stijging van 21,2%.

Goed om te weten: investeren in ICT is enerzijds prijzig, anderzijds levert het mogelijkheden voor besparingen op. Zo is een digitale cursus via Iddink meestal goedkoper dan een boek.

Tips voor een economische boekenlijst

Boekenleverancier Iddink wil de boekenkost draaglijk houden, zodat elke leerling naar de les kan mét schoolboeken. Hoe krijg je die factuur zo laag mogelijk?

  • Stel kritisch een economische leermiddelenlijst samen.
   Vervang bijvoorbeeld invulboeken waar het kan door huurboeken: de huurprijs bedraagt maar een fractie van de nieuwwaarde.
  • Gebruik eigen cursussen (gedrukt of digitaal).
   Dit is kosteneffectief en kan gekoppeld worden aan het pedagogisch beleid van de school.
  • Digitaal Leren (via www.iddink.be) maakt dat aangekochte multimedia laagdrempelig en gratis beschikbaar gesteld wordt.
   Verrijking van schoolboeken met multimedia zorgt voor een verhoogd gebruik van ICT-materiaal (laptop/pc). Via een overzichtelijk portaal kunnen scholen hun leerinhouden zonder meerkosten verdelen aan hun leerlingen.

Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen (STOS)

Alle scholen kampen met onbetaalde facturen. In het secundair onderwijs komt gemiddeld 11% van de leerlingen uit een kwetsbaar gezin. 87% van de scholen heeft een speciale tegemoetkoming voor ouders met betaalproblemen (bron: SONO). Wanneer de school het boekenfonds zélf organiseert, blijft gemiddeld 1 op de 10 (11%) facturen onbetaald. Bij scholen die hun boekenfonds uitbesteden, betaalt ruim 98% van de ouders de rekening. (bron: Iddink) Een zorg minder voor de school.

Iddink heeft tal van soepele betaalmogelijkheden. Voor gezinnen met schulden of betaalmoeilijkheden is er een eenvoudige regeling mogelijk. Hiervoor werkt Iddink sinds 2017 samen met sociaal invorderingsbedrijf MyTrustO. Deze organisatie zit in de stuurgroep van het project ‘Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen’, opgestart door de Vlaamse Overheid. Bij MyTrustO kunnen gezinnen stap voor stap, en met een regeling op maat, álle opgebouwde schulden afbetalen, zonder bijkomende dagvaarding of vonnis. Daarnaast geeft Iddink scholen altijd de optie om onbetaalde facturen over te nemen om zo zelf een tot een oplossing te komen met het gezin in kwestie. Zo moet geen enkele leerling het schooljaar starten zonder boeken én heeft de school meer zekerheid dat de facturen (af)betaald én menselijk geïnd worden.

Iddink is voorstander van de vernieuwde schooltoeslag via onderwijscheques

De overheid wil nog meer doen aan betaalproblemen in het onderwijs. Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt er onderzocht wie er recht heeft op de vernieuwde schooltoeslag. Deze schooltoeslag vervangt de vroegere schooltoelage als deel van het Groeipakket (= de vroegere kinderbijslag). Iddink juicht dit initiatief toe. Zeker als het uitgewerkt wordt via onderwijscheques die de verplichte schoolkosten dekken. Zo wordt de schooltoeslag ook effectief gebruikt voor onderwijsdoeleinden. Het Stadsbestuur van Oostende geeft financieel zwakkere gezinnen nu al een duwtje in de rug via deze onderwijscheques.

 

Over Iddink

Iddink is een snelgroeiende educatieve, strategische en innovatieve partner voor scholen. De onderneming behoort tot de top in de markt van educatieve dienstverlening in Nederland, België en Spanje. Iddink ondersteunt scholen via het leveren van boeken en digitale leeromgevingen aan scholieren, tot de gehele administratieve ondersteuning van leerling gerelateerde zaken. Iddink Group focust zich louter op het secundair onderwijs en heeft hiermee een unieke positie. Met 320 medewerkers, waaronder 150 IT-ers, worden meer dan 1.500 onderwijsinstellingen bediend en realiseert Iddink een omzet van meer dan 140 miljoen euro. In België levert Iddink zowel boeken, cursussen als Digitaal Leren aan meer dan 160.000 leerlingen in het Vlaams secundair onderwijs. Sinds 2018 levert Iddink ook Beleidsinformatie (BI) als ondersteuning voor scholen.