Nieuw: Analyse COVID-19 afwezigheden, inzicht in uw leermiddelen- en personeelsbeleid

Beleidsinformatie biedt inzicht in de evolutie en de impact van maatregelen voor uw financieel, onderwijs- en personeelsbeleid. Lees meer over de 4 modules van Beleidsinformatie:Onderwijsbeleid

Deze module vertaalt data over uw onderwijsbeleid (schoolloopbaan leerlingen, leerlingenkenmerken, attesten, zittenblijven, evaluatiebeleid, verzuimbeleid, …) naar grafieken.

Nieuw: Afwezigheden n.a.v. Corona

Vanaf 15 mei zijn, ten gevolge van de corona-epidemie, de afwezigheidscodes aangepast aan het gefaseerd hervatten van de les. Concreet zijn er 2 nieuwe codes voorzien. N voor noodopvang op school en X  voor de afwezige leerlingen die ook niet verwacht werden op school. Beleidsinformatie maakt het mogelijk gedetailleerde grafieken, overzichten en analyses te maken van uw leerlingenpopulatie. Dit op basis van deze nieuwe maar ook alle andere bestaande codes. Bekijk het voorbeeld, hieronder:

Nieuw: Leermiddelenbeleid

Iddink biedt haar klanten een gratis module met informatie over het boekenfonds zoals o.a. een overzicht van de besteding per type leermiddel (huurboeken, koopboeken, digitale leermiddelen), de gemiddelde besteding op verschillende niveaus (per school, per richting, per leerjaar, benchmarking met Vlaanderen), onze leverprestaties, de verhouding koop/huur, informatie over betalingen, enz. Met enkele muisklikken kunt u analyses op maat maken, volledig conform de GDPR regelgeving. Alle data voor uw school staat reeds klaar.

Vernieuwd: Personeelsbeleid

Personeelsbeleid biedt inzicht in de samenstelling en de prestaties van uw leerkrachtenkorps en ondersteunend personeel om zo tijdig in te grijpen waar nodig. Data over o.a. TADD, uren ULK, Bradfordscore (meet het risico op burn-out), opdrachten, vervangingen, ziekteverzuim open en vaste ambten wordt overzichtelijk gepresenteerd.

Financieel beleid

Hier worden boekhoudkundige cijfers op een overzichtelijke manier weergegeven. Op basis van filters (jaar, maand, analytische klasse, code en rekening) kunnen vergelijkingen en analyses gemaakt worden.

Meer informatie?

Wilt u meer te weten komen over hoe u meer inzicht krijgt in uw eigen organisatie met Beleidsinformatie? Neem contact op voor een gratis demonstratie! Een expert geeft een online presentatie en beantwoordt uw vragen. Handig, toch?