Perscommentaar

Persbericht VRT Nieuws, 10 september 2019:

OESO-onderwijsexpert: “Een Belgische leraar verdient goed, maar laat hem meer uren lesgeven”

Ons land investeert veel in onderwijs, maar de geldpot is niet zo goed verdeeld, blijkt uit het jaarlijkse OESO-rapport dat het onderwijs vergelijkt in 35 geïndustrialiseerde landen. We besteden het gros van ons onderwijsbudget aan personeelskosten.

Zo’n 90 procent van al het geld dat naar onderwijs gaat, wordt uitgegeven  aan personeelskosten. Dat is het meeste van alle OESO-landen, de vereniging van geïndustrialiseerde landen. “Een scheve verhouding, die historisch zo is gegroeid”, zegt onderwijsexpert Dirk Van Damme. “Maar daardoor blijft nog weinig geld over voor schoolgebouwen, innovatie, leermiddelen en technologie, waar ons onderwijs toch ook behoefte aan heeft.”  Lees meer

 

Commentaar van Iddink, 12 september 2019:

1% efficiëntie in het onderwijsbudget leidt tot gratis schoolboeken

“Wij pleiten niet om de taakbelasting van de leerkrachten uit te breiden; integendeel. Maar het is zéker de moeite waard om de scheef gegroeide verhoudingen binnen onderwijsbudgetten nader te bekijken”, aldus Frank Vercalsteren, directie Iddink België. “Efficiëntie op dit gebied kan veel opleveren, onder andere voor kansarme gezinnen. Wanneer we maar 1% van het totale budget efficiënter zouden inzetten, kunnen alle leerlingen van het secundair onderwijs in Vlaanderen voorzien worden van gratis boeken.”

Er is momenteel een levendige discussie in de media gaande betreft de schoolkosten en de kostprijs van schoolboeken. Alle scholen kampen met onbetaalde facturen. De Vlaamse overheid startte het project ‘Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen (STOS)’ en checkt op 16 september hoeveel leerlingen zonder boeken in de klas zitten. Het is daarom aangewezen om kritisch naar deze scheve verhouding te kijken zodat alle leerlingen alvast gratis boeken kunnen krijgen. Schuiven met de verdeling van onderwijsbudgetten kan bovendien investeringen in innovatie en ICT mogelijk maken waardoor leerlingen klaargestoomd kunnen worden voor een moderne maatschappij.