Privacyverklaring

Algemeen

Dit is de privacyverklaring van Iddink. Wij maken onderdeel uit van Iddink Group. Als je klant bent van Iddink maken wij gebruik van de diensten van andere vennootschappen binnen onze groep.

In deze privacyverklaring is beschreven hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Met het volste respect behandelen we uw privacy en zorgen we ervoor dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle klanten: leerlingen, ouders, leerkrachten, onderwijsinstellingen en anderen die klant zijn en/of interesse hebben in onze producten en diensten.

Iddink maakt gebruik van de verwerkersovereenkomst ‘privacy in digitale onderwijsmiddelen zoals uitgeschreven door de onderwijsverstrekkers (zie www.privacyinonderwijs.be).

Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens

De website www.iddinkinfo.be is eigendom van en wordt onderhouden door Iddink Voortgezet Onderwijs B.V. Galvanistraat 119, 6716 AE Ede, Postbus 14, 6710 BA Ede. KvK nummer 09034338. De site valt onder het recht en de regels van België en wordt gehost vanuit Nederland.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over jou, het zijn gegevens die direct of indirect in relatie kunnen worden gebracht met jouw persoon. De bekendste persoonsgegevens zijn naam, (email-)adres, leeftijd en geboortedatum. Ook je telefoonnummer, IP-adres, bestellingen en informatie over transacties zijn persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden gebruiken wij persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens om onze dienstverlening zo goed, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te laten verlopen. De persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doelstellingen:

 1. Bestellen en leveren

Wij gebruiken persoonsgegevens (zoals naw-gegevens, contactgegevens en betalingsinformatie) om te zorgen dat je succesvol een bestelling kunt plaatsen, wij het bestelde product of dienst kunnen leveren en door jou kunnen laten gebruiken.

Ook gebruiken wij de persoonsgegevens om je over het verloop van de bestelling en de levering op de hoogte te houden, bijvoorbeeld via je persoonlijk account. In het geval je een bestelling niet hebt afgerond, gebruiken wij de persoonsgegevens om je er aan te herinneren dat je de bestelling nog kunt afronden. Verder gebruiken wij de persoonsgegevens om betaalwijzen aan te bieden en de betaling voor de bestelling te kunnen uitvoeren en te verwerken.

Je persoonsgegevens maken het ook mogelijk een persoonlijke digitale boekentas samen te stellen met jouw aangekochte en door de school verstrekte digitale leermiddelen. Eveneens kunnen wij je toegang tot de digitale leermiddelen in de portalen van uitgeverijen verlenen.

Je gegevens maken het mogelijk contact met de contactpersonen van de scholen te onderhouden inzake de dienstverlening, zoals de totstandkoming en vaststelling van de leermiddelenlijst, de status van bestellingen en uitleveringen en correspondentie m.b.t. de dienstverlening.

 1. Klantendienst

Onze klantendienst is telefonisch en online bereikbaar. De klantendienst maakt gebruik van je persoonsgegevens, zodat zij je kunnen helpen bij vragen of opmerkingen over geleverde producten en diensten (zoals naw-gegevens, contactgegevens en bestelinformatie).

 1. Marketingactiviteiten

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. Bijvoorbeeld, als je een product of dienst bij ons bestelt, kunnen wij je informeren over gelijke of vergelijkbare producten of diensten die wij aanbieden. Ook informeren wij je over activiteiten via (digitale) nieuwsbrieven.

 1. Verbeteren van producten en diensten

Wij gebruiken persoonsgegevens voor managementrapportages, om de producten en diensten van onze ondernemingen verder te ontwikkelen, de kwaliteit er van te kunnen verbeteren en om de strategieën van haar ondernemingen te kunnen bepalen.

 1. Onderzoek en analyse

Geanonimiseerde gegevens worden door ons gebruikt voor onderzoek en analyse met het doel onze kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

 1. Fraudedetectie- preventie, creditscoring en nakomen wettelijke verplichtingen

Wij gebruiken persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld contactgegevens, betaalinformatie of geboortedatum) voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen ons, onze ondernemingen, medewerkers en/ of derden.

Op basis waarvan verwerken wij uw persoonsgegevens

Wij mogen uw gegevens niet zomaar opvragen of gebruiken, dat doen wij alleen als er een "grondslag" voor is. Wij gebruiken de volgende grondslagen:

 • Overeenkomst

Wij mogen je persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou, zoals de bestellingen, aankopen, service.

 • Gerechtvaardigd belang

Wij mogen je gegevens gebruiken als wij een gerechtvaardigd belang hebben. Dit geldt wanneer de belangen van ons zwaarder wegen dan het recht op privacy. Hierbij kunt je denken aan het beschermen van onze eigendommen, zoals het doen aan onderzoek om fraude te voorkomen. Maar ook marketingactiviteiten; wij houden je via direct marketing op de hoogte van productontwikkeling en ander nieuws.

 • Toestemming

In sommige situaties vragen wij om toestemming voor het gebruik van je gegevens. Heb je toestemming gegeven? Dan kun je deze altijd intrekken.

Delen van je persoonsgegevens met anderen

Er zijn situaties waarin wij je persoonsgegevens aan anderen verstrekken. Dat doen wij aan partners en gelieerde vennootschappen, die betrokken zijn bij onze dienstverlening.

Met deze partijen spreken wij duidelijk af hoe zij met je persoonsgegevens moeten omgaan en zij mogen de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt.

 1. Hosting van de online platformen

Iddink host zijn clouddiensten bij een Nederlandse provider.

 1. Transport

PostNL levert het pakket met leermiddelen op het door jou gekozen adres. Je kan de levering opvolgen via Track & Trace codes. PostNL verstuurt je op het moment dat het pakket is ontvangen een e-mail. Er volgt een nieuwe e-mail als de chauffeur daadwerkelijk onderweg is. Mocht de bezorging desondanks niet gelukt zijn, ontvang een e-mail met verdere instructies.

 1. Klantendienst

Wij maken gebruik van telecombedrijven en partijen voor ondersteuning van de klantendienst.

 1. Facturatie, incassering van betalingen en creditscoring

Wij maken gebruik van betalingsproviders, banken en incassopartners.

 1. Marketingactiviteiten

Wij maken gebruik van online softwareapplicaties van partners.

Andere partijen die uw gegevens gebruiken

Onderwijsinstelling

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te delen met de onderwijsinstelling in het kader van de activering en het gebruik van digitaal lesmateriaal.

Wij delen persoonsgegevens over de gedane bestellingen en betalingen die nodig zijn voor het volgen van onderwijs. Dit doen we ook in opdracht van de onderwijsinstelling vanuit haar gerechtvaardigd belang voor rapportages gericht op de kwaliteit van het onderwijs, gericht op de besteldichtheid binnen het onderwijs en om te weten of de schoolkosten en / of de voorgeschreven of aanbevolen leermiddelen besteld en betaald zijn.

Beveiliging en bewaren van je persoonsgegevens

Wij gaan uiterst zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Ze worden opgeslagen in een beveiligde database onder een persoonlijk account. Dit account is gekoppeld aan een uniek klantnummer. Met je  gebruikersnaam en wachtwoord heb je via Iddink.be toegang tot je gegevens.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wij hebben een actief protocol datalekken dat voldoet aan de wettelijke vereisten.

Kinderen

Bij bestellingen op de online platformen die bedoeld zijn voor kinderen die jonger zijn dan 16 jaar, is toestemming nodig van een ouder of voogd. Wij vragen, indien van toepassing, uitdrukkelijk om deze toestemming op onze online platformen.

Hoe bepalen wij hoelang wij je gegevens bewaren?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verwerken daarvan voor de doelen zoals hiervoor beschreven.

De uiterlijke bewaartermijn hangt af van het doel waarvoor we je persoonsgegevens verwerken. Je gegevens worden bewaard zolang je een klantrelatie met ons hebt of dat het benodigd is in verband met fiscaal juridische verplichtingen (tot 7 jaar). Je gegevens worden verwijderd en anders geanonimiseerd uiterlijk na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

Welke rechten heb je?

 1. Inzage

Je hebt het recht inzicht te vragen van de gegevens die wij van jou gebruiken.

 1. Rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Dan kun je ons vragen je gegevens te wijzigen.

 1. Verwijdering

Je kunt ons vragen je gegevens te wissen. We kunnen hier overigens niet altijd aan voldoen en we hoeven het ook niet altijd toe te staan. Bijvoorbeeld als we op grond van de wet verplicht zijn je gegevens te bewaren.

 1. Beperking

Je kunt ons in bepaalde situaties ook vragen tijdelijk het gebruik van je persoonsgegevens te beperken.

 1. Dataportabiliteit

Je hebt het recht om bij ons de gegevens op te vragen die je aan ons heeft gegeven en die wij geautomatiseerd opslaan voor de uitvoering van een overeenkomst. Dat mag alleen als we je gegevens verwerken op basis van toestemming of op basis van de overeenkomst die wij met jou hebben.

 1. Direct marketing

Je hebt het recht van verzet tegen direct marketing. Wil je geen informatie en aanbiedingen voor onze producten/ diensten meer ontvangen? Dan kun je je hiervoor altijd afmelden via een link in de nieuwsbrief.

Onze contactpersoon voor je vragen over privacy

Je kunt contact met ons opnemen als je vragen hebt over deze privacyverklaring. De klantenservice is te bereiken via telefoonnummer +32 14 30 41 70 of via scholen@iddink.be

Functionaris Gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris gegevensbescherming, die is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming.

Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van de Privacyverklaring

Wij kunnen de informatie in deze privacyverklaring aanpassen als er wijzigingen zijn in de wet of in onze diensten of product. Wij raden je daarom aan om deze pagina regelmatig (opnieuw) te lezen om op de hoogte te blijven.

Cookieverklaring

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op de websites www.iddinkinfo.be. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar jouw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies worden niet gebruikt om privégegevens van jouw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen. Er zijn verscheidene soorten cookies.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je op de hoogte wordt gesteld, wanneer je een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vind je onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van de website en onze diensten.

Hieronder lees je meer over de cookies die we gebruiken en voor welke doeleinden.

Functionele cookies: hiermee zorgen wij ervoor dat de website site naar behoren functioneert. Functionele cookies worden onder andere ingezet voor:

 • Het onthouden van producten die je in bestelling hebt geplaatst.
 • Het onthouden van informatie die je op diverse plaatsen hebt ingevuld zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren.
 • Het opslaan van voorkeuren zoals taal, locatie etc.
 • Het afstemmen van de formaat van je browser op de resolutiegegevens van je scherm.
 • Het mogelijk maken om te reageren op onze site.

Statistieken/analyse cookies: Iddink maakt gebruik van Google Analytics om technisch inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Deze informatie wordt gebruikt om de capaciteitstoewijzing te schalen en een prettige gebruikerservaring mogelijk te maken. De toepassing van de Google Analytics in op onze website conformeert zich aan de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens voor het privacy vriendelijk instellen van Google Analytics.

Commerciële cookies en retargeting cookies: Wij richten ons op de verkoop van producten. Daarom herinneren wij je er graag aan om je bestelling af te ronden indien je dit nog niet hebt gedaan.

Wie is verantwoordelijk voor de cookie verklaring?

Iddink Voortgezet Onderwijs B.V. Galvanistraat 119, 6716 AE Ede, Postbus 14, 6710 BA Ede.

KvK nummer 09034338

Wil je meer weten?

Heb je een vraag, een opmerking of ben je benieuwd naar wat de dienstverlening voor jouw school kan betekenen? Klik dan op onderstaande button en neem contact met ons op. Wij staan graag voor jou klaar!