Releasenote Beleidsinformatie -2 juni 2020

Geachte gebruiker,

Op 20 mei 2020 is versie 1.5 van de module Personeelsbeleid uitgebracht. Op basis van feedback zijn er functionaliteiten toegevoegd en bugfixes uitgevoerd.

Nieuw in Module Personeelsbeleid 1.5

Nieuwe functionaliteiten

 • Nieuw dashboard
  In de Module Personeelsbeleid is een nieuw dashboard toegevoegd, waarop in één oogopslag verschillende meetwaarden te zien zijn. Meer details over de verschillende waarden is te vinden op de diverse tabbladen.
 • Uren per leraar toegevoegd
  In het scherm Uren leraar + punten is een tabel toegevoegd waarin de effectieve uren per leraar zijn weergegeven.
 • Aantal dagen boven ULK
  Het scherm ‘Aantal dagen boven ULK’ geeft per dag aan of het aantal uren opdracht voor die dag boven of onder het vastgestelde ULK (Uren LeerKracht) ligt. Indien het aantal uren opdracht erboven ligt, kleurt de staaf rood, ligt het aantal uren eronder, dan is de staaf groen. Opmerking: het aantal Uren LeerKracht dient ingeregeld te worden door Iddink, aangezien dit per instelling verschillend is. Neem hiervoor contact op met Iddink.
 • Nieuw scherm ‘Verhouding vast – open’
  Het nieuwe scherm ‘Verhouding vast – open’ geeft inzicht in de verhouding tussen vast benoemde (ATO 4) en open (ATO 2) uren. Het scherm geeft de mogelijkheid om dit per week, maand of jaar te tonen. Ook kunnen de uren in aantallen of procenten worden weergegeven.

Verbeterde functionaliteiten

 • Details dienstonderbrekingen
  Dit scherm is uitgebreid om meer inzicht te geven in de soorten dienstonderbreking en toont nu ook een vergelijking tussen het huidige en het vorige (kalender)jaar.
 • Ziekteverzuim
  Dit scherm toont nu ook de Bradford-score en het aantal medewerkers met een Bradford-score (verhoogd risico op burn-out) boven de 400.
 • TADD
  Het scherm TADD geeft nu inzicht in het aantal dagen anciënniteit op de laatste dag van het lopende schooljaar. Ook bevat dit scherm een teller van het aantal medewerkers die op de komende 30-6 minder dan 303 dagen tot TADD zijn.
 • Vervangingseenheden
  Aangezien het mechanisme van het clusteren en omzetten van de niet-ingevulde vervangingen basis- en secundair onderwijs wordt stopgezet op 1 juli 2020 is deze functionaliteit komen te vervallen.

Bugfixes

 • Details opdrachten
  Op dit scherm is een correctie uitgevoerd zodat de uren noemen van verschillende opdrachten niet meer opgeteld worden.