Stichting Robin

In zowat elke school is de betaling van schoolkosten een aandachtspunt. Iddink wil zich mee inzetten om de zorgen die daaruit voortvloeien voor de school en natuurlijk voor de ouders die het financieel moeilijk hebben, weg te nemen. Daarom werken we samen met Stichting Robin. Deze pas opgerichte stichting heeft tot zich tot doel gesteld dat binnen tien jaar geen enkel kind in ons onderwijs nog kansen misloopt omwille van die schoolkosten.

Robin-scholen

Alle grote avonturen beginnen klein. Het startjaar (schooljaar 2021 – 2022) wil Stichting Robin 20.000 kinderen in zo’n 200 scholen kunnen helpen. Deze noemen we de Robin-scholen. Leerlingen van een Robin-school kunnen  gebruik maken van een Robin-pas. Die pas geeft recht op gespreide betaling en afhankelijk van het type pas een korting op de aankoop van schoolmateriaal.

Het streven is om op termijn elke leerling in armoede, in elke school in ons land, een Robin-pas te kunnen aanbieden. Nu ontbreken voor Robin helaas nog de middelen om elke school te ondersteunen, waardoor de stichting nog niet elke school heeft kunnen selecteren als Robin-school.

Momenteel heeft Stichting Robin al 1/3 van de scholen die werken met Iddink genomineerd als Robin-school. Het is de bedoeling om jaarlijks steeds meer scholen te laten aansluiten. We willen er samen voor zorgen dat tegen 2022-2023 alle kinderen in armoede in het Secundair Onderwijs (60.000 leerlingen) financieel het nodige steuntje in de rug krijgen als het gaat om de aanschaf van leermiddelen.

Zoals gezegd heeft de stichting momenteel helaas niet de middelen om elke school te nomineren als Robin-school, maar weet dat ze eraan werken. Op termijn zal Iddink alle scholen waarmee we samenwerken hierover benaderen.